αρέομαι


αρέομαι
(I)
ἀρέομαι ιων. (Α)
βλ. αρώμαι.
————————
(II)
ἀρέομαι (Α) [άρνυμαι]
(μέλλ. του άρνυμαι) θα κερδίσω, θα νικήσω.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀρέομαι — ἀ̱ρέομαι , ἀείρω attach fut ind mid 1st sg (epic doric ionic aeolic) ἀράομαι pray to pres ind mp 1st sg (epic doric ionic aeolic parad form) ἀρέομαι pres ind mp 1st sg (epic doric ionic aeolic parad form) αἴρω attach fut ind mid 1st sg (epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἠρήθην — ἀρέομαι aor ind mp 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀρέομαι aor ind mp 1st sg (attic epic ionic) ἐράομαι love aor ind mp 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἐράομαι love aor ind mp 1st sg (attic ionic) ἐρέομαι ask aor ind mp 3rd pl (epic …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἠρᾶσθαι — ἀρέομαι perf inf mp (attic) ἐράομαι love perf inf mp (attic) ἐράομαι love perf inf mp (doric aeolic) ἐρέομαι ask perf inf mp (attic) ἐρέω love perf inf mp (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἤρηντο — ἀρέομαι plup ind mp 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἐράομαι love plup ind mp 3rd pl (attic ionic) ἐράομαι love imperf ind mp 3rd pl ἐρέομαι ask plup ind mp 3rd pl ἐρέω love plup ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀρεῖσθε — ἀ̱ρεῖσθε , ἀείρω attach fut ind mid 2nd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱ρεῖσθε , ἀράομαι pray to imperf ind mp 2nd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀράομαι pray to pres imperat mp 2nd pl (attic epic ionic) ἀράομαι pray to pres opt mp 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀρεῖτ' — ἀ̱ρεῖτε , ἀείρω attach fut ind act 2nd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱ρεῖται , ἀείρω attach fut ind mid 3rd sg (attic epic doric aeolic) ἀ̱ρεῖτο , ἀράομαι pray to imperf ind mp 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀρεῖτο , ἀράομαι pray to pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀράθην — ἀ̱ρά̱θην , ἀρέομαι aor ind mp 3rd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱ρά̱θην , ἀρέομαι aor ind mp 1st sg (attic doric aeolic) ἀρά̱θην , ἀρέομαι aor ind mp 3rd pl (attic epic doric aeolic) ἀρά̱θην , ἀρέομαι aor ind mp 1st sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διηρημένα — διά ἀράω 2 plough perf part mp neut nom/voc/acc pl (ionic) διηρημένᾱ , διά ἀράω 2 plough perf part mp fem nom/voc/acc dual (ionic) διηρημένᾱ , διά ἀράω 2 plough perf part mp fem nom/voc sg (doric ionic aeolic) διά ἀρέομαι perf part mp neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιηρημένα — περϊηρημένα , περί ἀράω 2 plough perf part mp neut nom/voc/acc pl (ionic) περϊηρημένᾱ , περί ἀράω 2 plough perf part mp fem nom/voc/acc dual (ionic) περϊηρημένᾱ , περί ἀράω 2 plough perf part mp fem nom/voc sg (doric ionic aeolic) περϊηρημένα …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνηρημένα — σύν ἀράω 2 plough perf part mp neut nom/voc/acc pl (ionic) συνηρημένᾱ , σύν ἀράω 2 plough perf part mp fem nom/voc/acc dual (ionic) συνηρημένᾱ , σύν ἀράω 2 plough perf part mp fem nom/voc sg (doric ionic aeolic) σύν ἀρέομαι perf part mp neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.